De P van Preventie staat niet voor niets in een PMO

Vroeger waren het PAGO’s; tegenwoordig noemt men het een PMO. Is er een verschil? Ja, maar alleen als er inhoudelijk ook een verschil door u als werkgever gemaakt wordt.

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Een PMO past binnen een beleid, dat gericht is op Gezondheidsmanagement en niet in een beleid dat zich richt op ziekteverzuim. Een goede PMO brengt de verantwoordelijkheid van de werkgever aan het licht, MAAR ook de verantwoordelijkheid van de werknemer. Alleen gezamenlijk kan binnen een organisatie gewerkt worden aan een cultuur die er op gericht is gezond te zijn én gezond te blijven.

Care for Human heeft inmiddels ruime ervaring met het verrichten van dergelijke PMO’s. Wilt u binnen uw organisatie uw Gezondheidsmanagement baseren op het thema ‘voorkomen is beter dan genezen?’ neem dan gerust eens contact met ons op.