Een healthcheck alleen is vaak onvoldoende

Naar aanleiding van de uitslag van de healthcheck, wordt aan de deelnemer een persoonlijk advies meegegeven. Naast verwijzing naar een arts bij te hoge waarden, komen ook de BRAVO thema’s aan de orde. BRAVO staat voor: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Werknemers die hierin ondersteuning nodig hebben, kunnen vervolgens zowel individueel als in groepsverband (10 tot 12 deelnemers) begeleid worden.

Care for Human biedt diverse leefstijlprogramma’s, waarbij men deskundige begeleiding krijgt van één van onze healthconsulenten. Men kan kiezen uit de volgende programma’s:

  • Stoppen met roken
  • Gezonde voeding
  • Gezond afvallen
  • Gezond bewegen

De leefstijltrainingen van Care for Human worden zowel in een kortdurend programma (6 weken) als in een langdurig programma (6 maanden) aangeboden. De kortdurende programma’s zijn gericht op het direct verbeteren van de gezondheidstoestand van de persoon. De langdurige programma’s zijn gericht op verandering van leefgewoonten. Onderzoek heeft aangetoond dat voor leefstijlveranderingen 6 maanden de optimale tijd is.

Naast de individuele programma’s biedt Care for Human ook in groepsverband workshops over de BRAVO thema’s aan. De workshops duren gemiddeld 2 maal 2 uur. De groep bestaat uit een minimale deelname van 10 en maximaal 12 personen.